Forfatterarkiv: administrator

Årsmøte 2015

Gjøvik Sjakklubb arrangerer årsmøte onsdag 18. februar kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Dagsorden:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder og referent
 • Valg av to personer til å underskrive referatet
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap og revisjonsberetning
 • Fastsettelse av kontingent for inneværende kalenderår
 • Innkomne forslag
 • Valg av styret bestående av leder, sekretær, kasserer, turneringsleder, materialforvalter og to varamenn.
 • Valg av revisor med varamann og valgkomité bestående av to medlemmer. 

Styrets beretning for 2014 og innspill til 2015:

 • Medlemsavgiften blir forhøyet til kr 500 per år, bl.a. som følge av at Norges Sjakkforbund har økt sin kontingent.
 • Pris på leie av lokaler i Frivillighetssentralen er regulert til kr 6.000 i året.
 • Østlandsserien er påbegynt. Hittil har det vært spillere fra voksensjakken og Christian Foreman fra barnesjakken som har deltatt.
 • Kretsmesterskap for lag ble arrangert av Gjøvik Sjakklubb. Vi stilte også med to lag, hvorav det ene vant og ble kretsmestere. Sparebank 1 Hedmark holdt lokaler.
 • Vårturnering og høstturnering har blitt avholdt i klubben.
 • Barnas Grand Prix (kretsmesterskap Hedmark og Oppland) har hatt deltagere fra klubben.
 • Innkjøp av digitale sjakk-klokker til klubben.
 • Klubbmesterskap i lynsjakk (avslutningsturnering for året) ble vunnet av Ole Ingarth Karlsen foran Philip Keryakes og Reidar Wangen.
 • Den nyutprøvde vaffelordningen med gratis vafler til hhv. barne-/ungdoms- og voksensjakk fungerte godt og videreføres.
 • Styrets innehavere av postene som leder, sekretær og kasserer har forhåndsmeldt sin avgang.
 • Medlemmer: 17 registrert i voksensjakken.
 • Forsøkt utformet opplegg for enkeltkveldene, men videreføres ikke pga. manglende oppmøte.
 • Barnesjakken har vært drevet av Bjarne Gjørvad og Philip Keryakes.

Klubbmesterskap i lynsjakk

17. desember avholdt klubben det tradisjonelle klubbmesterskapet i lynsjakk. I år var det 12 spillere som hadde funnet veien til Frivillighetssentralen. Alle spilte mot alle – og med fem minutters betenkningstid på hele partiet.

Resultater finner du her.

Gjøvik Sjakklubb er kretsmestre!

Gjøvik Sjakklubb arrangerte KM for lag 2014. Arrangementet gikk av stabelen lørdag 25. oktober i Sparebanken Hedmark sine lokaler på Gjøvik. Arrangementskomiteen bestod av Bjarne Gjørvad, Philip Keryakes, Vegard Steen og Bjørn Bergersen.

Hele 12 lag stilte til start i turneringen, noe som var en hyggelig overraskelse! Alle lag spilte fem runder. Hvert lag hadde fire spillere og hver kamp varte 30 minutter (hurtigsjakk).

Det var en jevn turnering hvor avgjørelsen ikke falt før i siste runde. Men da kruttrøyken hadde lagt seg, var det Gjøvik Sjakklubb som var kretsmestre i Hedmark og Oppland, tett fulgt av Våler.

På Gjøvik Sjakklubbs førstelag spilte: Vegard Koi (4 av 5 poeng), Kjetil Bergersen (4 av 5 poeng), Philip Keryakes (4 av 5 poeng) og Ole Ingarth Karlsen (4,5 av 5 poeng). Gjøvik Sjakklubb sitt andrelag tok en hederlig niende plass.

Hele 15 spillere spilte KM for lag for første gang, noe som ble markert av Hedmark og Oppland sjakkrets. Det ble i tillegg delt ut premier til den beste spilleren på hvert av de fire bordene:

1. bord: Tor K. Schølseth, Lillehammer (4,5 av 5 poeng)
2. bord: Nikolas Axel Mellem, Våler (5 av 5 poeng)
3. bord: Philip Keryakes, Gjøvik (4 av 5 poeng)
4. bord: Ole Ingarth Karlsen, Gjøvik (4,5 av 5 poeng)

Komplett resultatliste