Årsmøte 2015

Gjøvik Sjakklubb arrangerer årsmøte onsdag 18. februar kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Dagsorden:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder og referent
 • Valg av to personer til å underskrive referatet
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap og revisjonsberetning
 • Fastsettelse av kontingent for inneværende kalenderår
 • Innkomne forslag
 • Valg av styret bestående av leder, sekretær, kasserer, turneringsleder, materialforvalter og to varamenn.
 • Valg av revisor med varamann og valgkomité bestående av to medlemmer. 

Styrets beretning for 2014 og innspill til 2015:

 • Medlemsavgiften blir forhøyet til kr 500 per år, bl.a. som følge av at Norges Sjakkforbund har økt sin kontingent.
 • Pris på leie av lokaler i Frivillighetssentralen er regulert til kr 6.000 i året.
 • Østlandsserien er påbegynt. Hittil har det vært spillere fra voksensjakken og Christian Foreman fra barnesjakken som har deltatt.
 • Kretsmesterskap for lag ble arrangert av Gjøvik Sjakklubb. Vi stilte også med to lag, hvorav det ene vant og ble kretsmestere. Sparebank 1 Hedmark holdt lokaler.
 • Vårturnering og høstturnering har blitt avholdt i klubben.
 • Barnas Grand Prix (kretsmesterskap Hedmark og Oppland) har hatt deltagere fra klubben.
 • Innkjøp av digitale sjakk-klokker til klubben.
 • Klubbmesterskap i lynsjakk (avslutningsturnering for året) ble vunnet av Ole Ingarth Karlsen foran Philip Keryakes og Reidar Wangen.
 • Den nyutprøvde vaffelordningen med gratis vafler til hhv. barne-/ungdoms- og voksensjakk fungerte godt og videreføres.
 • Styrets innehavere av postene som leder, sekretær og kasserer har forhåndsmeldt sin avgang.
 • Medlemmer: 17 registrert i voksensjakken.
 • Forsøkt utformet opplegg for enkeltkveldene, men videreføres ikke pga. manglende oppmøte.
 • Barnesjakken har vært drevet av Bjarne Gjørvad og Philip Keryakes.