Kategoriarkiv: Årsmøte

Referat fra årsmøte 2012

Årsmøte Gjøvik sjakklubb

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Valg av møteleder: Philip Keryakes

 3. Valg av sekretær til årsmøtet: Stig A. Mellemberg

 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen: Arne Vik og Vegard Steen

 5. Styrets årsberetning: fremlagt muntlig

  A) Voksensjakk:
  – Januar 2012: Avslutning av klubbmesterskap for 2011-2012
  – Det ble spilt vår- og høstturneringer
  – Følgende poengsystem i høstturneringen ble forsøkt: Ett poeng (1 poeng) for fremmøte, ett poeng (totalt 1+1 poeng) for uavgjort mellom to spillere (uavhengig av hvor mange partier motspilleren pr kveld), to poeng (totalt 1+2 poeng) for vinst (uavhengig av hvor mange partier mot motspilleren per kveld)
  – Vinner i høstturneringen 2012: Paulus Cigriejus (øvrige plasseringer vedlagt)
  – Deltok på Frivilighetsdagen september 2012
  – Det åpne klubbmesterskapet i lynsjakk (se utskrift fra nettsiden), avholdt 19.12.12

  B) Barne- og ungdomssjakk:
  – «Barnas Grand Prix» avholdt mai 2012. Deltakelse fra flere steder i fylket.
  – Ett medlem deltok i Norges mesterskapet i Kristiansand, Paulius Cigriejus. Avholdt 16. til 18. november 2012.
  – Sjakkopplæring ved Korta barne- og ungdomsskole ved Philip Keryakes. Avholdt fem ganger på høsten 2012.

 6. Regnskap (utdelt på årsmøtet og vedlagt): Godkjent.

  Oppklaringer og understrekinger:

  – Post «Utg. til drift av klubben» innbefatter også honorar til klubbleder, leder av barne- og ungdomssjakken, kasserer og materiellforvalter.
  – Post «Annonse i Oppland» gjelder for Barne- og ungdomssjakken
  – Uten bingoinntektene – og renter av dette – ville klubben ha gått med underskudd.
  – Beholdningen har økt gjennom år 2012.

 7. Ansvarsfrihet for styret: «Ansvarsfrihet» ble kort redegjort for og forklart. Ansvarsfrihet ble gitt.

 8. Medlemskontingent: Vedtak: For voksne, kr 400. For juniorer, kr 200

 9. Valg:
 • Klubbleder (gjelder for to år): Philip Keryakes går inn i sitt andre år som klubbleder
 • Sekretær i styret (gjelder for to år): Stig Anders Mellemberg
 • Valgkomite: Bjarne Gjørvad
 • Revisor: Ole Ingarth Karlsen

Resultat høstturneringen 2012

 1. Paulius
 2. Vegard
 3. Philip
 4. Arne
 5. Bjørn
 6. Ercef
 7. Sigurd
 8. V. Koi
 9. Bjarne
 10. Sverre
 11. Omar
 12. Roald

Referent: Stig Anders Mellemberg

Møtereferat fra årsmøtet

Protokollen (møtereferatet) fra årsmøtet er nå signert, men verken den signerte versjonen eller den signerte årsrapporten blir publisert på hjemmesiden pga. risikoen for misbruk av signaturen til de som underskriver. Du finner uansett kopi av innholdet her. Klubben har forøvrig tatt vare på de signerte originalene.