2013 i Gjøvik sjakklubb: utvalgte begivenheter

• 20. februar – referat fra årsmøtet 2012 legges ut på hjemmesiden
• 23-31. mars – klubben stiller med deltakere på Norsk sjakkfestival på Fagernes (http://festival.sjakkweb.no/)
• 28. juni – Gjøvik sjakklubb tar i bruk WordPress sin publiseringsløsning for hjemmesiden (http://www.sjakk64.no/)
• 28. august – første klubbkveld i høstsesongen 2013
• 25. september – styremøte. Hovedplanen for klubbåret 2013/2014 legges
• 26. oktober – klubbens nye side på Facebook opprettes
• 30. oktober – Arne Vik vinner klubbkveldens lynsjakkturnering.
• 1-22. oktober – klubben følger tett kampen mellom Anand og Magnus Carlsen. Kontakter knyttes til sjakkpersonligheter i Norge og ansvarlige av NRKs sjakksatsing. Klubben opplever et oppsving i fremmøtte på klubbkveldene.
• 26. november – klubben stiller med deltakere på NM-sjakk for ungdom
• 18. desember – Førjulssjakken (lynturnering). Delt førsteplass.