Forfatterarkiv: Stig Anders

Årsmøtet for året 2013 gjennomført 12.2.14

Gjøvik sjakklubb avholdt årsmøte for år 2013 i kveld. Referatet sendes betalende medlemmer.

Styresekretær minner for øvrig om at klubbens planlagte aktiviteter 2013/2014, «Årshjulet», er å finne på Gjøvik sjakklubb sin Facebookside.

Til betalende medlemmer:
Send din epost-adresse til Styresekretær Gjøvik sjakklubb og få signert protokoll oversendt elektronisk.